نوشته‌ها

آیا دعانویسی جرم است؟!

دعانویسی و رمالی جز فریب مردم چیزی نمی باشد و این افراد تنها ه…

آیا قراردادهای پیش فروش ساختمان نیاز به رسمی شدن دارد؟

حدود ۴۰ درصد پرونده‌‌های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور مربوط به ک…

آیا ضبط مکالمات اشخاص جرم است؟

 ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی و حضوری مسئله‌ای است که معمو…