نوشته‌ها

بررسی حقوقی بورسیه های غیرقانونی

راتبه یا بورس تحصیلی (در فرانسه: Bourse d'étude) کمک هزینه‌ای است …

قانون آیین دادرسی (بخش اول)

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) …

داوری در حقوق

یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی…

وظایف دفتر حقوقی چیست؟

سوالی که بارها پرسیده می شود این است که، وظایف دفتر حقوقی چیست؟ …