نوشته‌ها

مجامع عمومی و شرکت های سهامی

شرکت سهامی عام نوع به خصوص و منحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد…

اقامت کانادا از طريق سرمايه گذاری

در این نوع اقامت سرمايه گذاران و مدیران بخش هاى خصوصى و دولتى، حتی اگر …