مجامع عمومی و شرکت های سهامی

شرکت سهامی عام نوع به خصوص و منحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد…

نکات حقوقی وصیت نامه و دست بردن در آن

در این متن به جزئیات و تعاریفی از اصطلاحات اساسی وصیت نامه خواهیم پرداخت. …

شرکت تضامنی و شرایط تبدیل آن

شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری می باشد که …

درباره ما

امروزه حقوق به دلیل گستردگی حوزه ارتباطات، معاملات و رشد تکنولوژی موجب شده گست…

کلمه خیارات در قرارداد چیست؟

در تمامی قولنامه ها، مبایعه نامه ها و قراردادهای چاپی که در دفات…

آیا قراردادهای پیش فروش ساختمان نیاز به رسمی شدن دارد؟

حدود ۴۰ درصد پرونده‌‌های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور مربوط به ک…