اقامت کانادا از طریق تخصص

حداقل نمره مورد نیاز برای قبولی برای افراد مجرد ۵۰ و برای افراد متاهل ۵۹  امتیاز می باشد.

۱- سطح تحصیلات

سطح تحصیلات

امتیازات

مدرک دانشگاهی

امتیاز رشته های تحصیلی برای فرد متقاضی ۰ و ۲ و ۶ و ۹ و ۱۲ و برای همسر وی ۰ و ۱ و ۲ و ۳ و ۴ می باشد .

برای مشاهده لیست اینجا کلیک کنید

دکترا

۱۴ متقاضی

۴ همسر

فوق لیسانس

۱۲ متقاضی

۴ همسر

لیسانس یا مدرک دانشگاهی ۳ ساله

۱۰ متقاضی

۳ همسر

مدرک دانشگاهی ۲ ساله

۶ متقاضی

۲ همسر

مدرک دانشگاهی ۱ ساله

۴ متقاضی

۱ همسر

دیپلم یا گواهی غیر دانشگاهی یا فنی

تحصیلات بعد از دیپلم –فنی– سه سال

۸ متقاضی

۳ همسر

پس از دیپلم ( فنی یک تا دو سال )

۶ متقاضی

۲ همسر

پس از دیپلم دبیرستان ( عمومی – دوسال )

۴ متقاضی

۱ همسر

دیپلم دبیرستان ( رشته های حرفه ایی )

۶ متقاضی

۲ همسر

دیپلم دبیرستان ( رشته های نظری )

۲ متقاضی

۱ همسر

۲- دانش زبان انگلیسی یا فرانسه

 توانایی در زبان انگلیسی یا زبان فرانسه یکی ازعوامل اکتساب امتیاز از اداره مهاجرت کانادا برای واجد شرایط شدن متخصصین می باشد.

زبان فرانسه متقاضی اصلی

C2 C1 B2 B1 A2 A1 مهارت زبان فرانسه
۷ ۶ ۵ ۰ ۰ ۰ شنیداری
۷ ۶ ۵ ۰ ۰ ۰ گفتاری
۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ خواندن
۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ نوشتن

زبان فرانسه همسر

C2 C1 B2 B1 A2 A1 مهارت زبان فرانسه
۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ شنیداری
۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ گفتاری

زبان انگلیسی متقاضی اصلی

CLB 9-12 CLB 5-8 CLB 1-4 مهارت انگلیسی
۲ ۱ ۰ شنیداری
۲ ۱ ۰ گفتاری
۱ ۱ ۰ خواندن
۱ ۱ ۰ نوشتن

۳- تجربه کاری

تجربه کاری یکی از عواملی است که متقاضی می تواند از طریق آن از اداره مهاجرت امتیاز کسب کند. در اصل این مهمترین فاکتور در انتخاب متقاضی می باشد.

این سابقه کاری باید در شغلی قانونی بدست آمده باشد:

سابقه

امتیاز

۴۸ ماه یا بیشتر

۸ امتیاز متقاضی

۲۴ تا ۴۷ ماه

۶ امتیاز متقاضی

۶ تا ۲۳ ماه

۴ امتیاز متقاضی

 ۴- سن متقاضی

سن یکی از عوامل تعیین کننده صلاحیت متقاضی توسط ماموران اداره مهاجرت کانادا می باشد.

سن متقاضی

امتیاز

۱۸ تا ۳۵ سال

۱۶ امتیاز متقاضی

۳ امتیاز همسر

۳۶ سال

۱۴ امتیاز متقاضی

۲ امتیاز همسر

۳۷ سال

۱۲ امتیاز متقاضی

۲ امتیاز همسر

۳۸ سال

۱۰ امتیاز متقاضی

۲ امتیاز همسر

۳۹ سال

۸ امتیاز متقاضی

۲ امتیاز همسر

۴۰ سال

۶ امتیاز متقاضی

۱ امتیاز همسر

۴۱ سال

۴ امتیاز متقاضی

۱ امتیاز همسر

۴۲ سال

۲ امتیاز متقاضی

۱ امتیاز همسر

۴۳ و بالاتر

۰ امتیاز متقاضی

۰ امتیاز همسر

۵- درخواست کار از کانادا

پیشنهاد کاری

امتیاز

پیشنهاد کار معتبر در محدوده مونترال بزرگ

۸ امتیاز

پیشنهاد کار معتبر در خارج از محدوده مونترال بزرگ

۱۰ امتیاز

۶- قابلیت سازگاری

سازگاری یکی از ۶ اصل ارزیابی متقاضی توسط اداره مهاجرت کانادا می باشد. امتیازات این اصل بر اساس توانایی متقاضی جهت استقرار در کانادا و تامین هزینه های خود محسوب می شود:

سازگاری

امتیاز

اقامت در کبک: کارگر خارجی یا دانشجوی خارجی ۶ ماه یا بیشتر و یا سه ماه و بیشتر تا کمتر از ۶ ماه

۵ امتیاز

اقامت در کبک: شرکت در برنامه خاص کاری سه ماه یا بیشتر

۵ امتیاز

اقامت در کبک: حضور به دلایل دیگر ۳ ماه یا بیشتر

۲ امتیاز

اقامت در کبک: حضور به دلایل دیگر از دو هفته تا کمتر از ۳ ماه

۱ امتیاز

داشتن افراد خانواده در کبک: همسر، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، فرزند ، پدر بزرگ و مادر بزرگ

۳ امتیاز

داشتن فرزند تا ۱۲ سال

۴  امتیاز

داشتن فرزند ۱۳ تا ۱۸ سال

۲ امتیاز

توان مالی

۱ امتیاز